WARUNKI REZERWACJI I REZYGNACJI W HOTELU KRYNICA***

·       rezerwacji można dokonać telefonicznie: 604 438 245 , 55/247 62 00 podając jednocześnie adres e-mail aby hotel mógł przesłać potwierdzenie wraz ze szczegółami dokonanej rezerwacji 
  ·       lub mailem: rezerwacja@krynicahotel.pl 
  ·       po dokonaniu rezerwacji należy wpłacić w wyznaczonym  terminie zadatek  w wysokości 40% całej ceny przekazem pocztowym na adres: HOTEL KRYNICA 82 – 120 Krynica Morska, ul. Orzechowa 4, bądź dokonać przelewu na konto firmowe w banku PKO BP  nr 19 1020 1909 0000 3902 0098 5523.
Nr Swift dla przelewów z za granicy BPKOPLPW 
  ·       Pozostała kwota powinna być wpłacona najpóźniej w dniu przyjazdu 
  ·       wpłacając zadatek prosimy o informację, czy będzie potrzebna faktura oraz podanie dokładnych danych w przypadku konieczności jej wystawienia 
  ·       wpływ zadatku na konto a tym samym potwierdzenie dokonanej rezerwacji hotel potwierdzi drogą mailową 
  ·       przy rezygnacji na minimum jeden miesiąc przed rozpoczęciem pobytu - zwrot 100% wpłaconego zadatku minus koszty manipulacyjne w wysokości 100 zł; 
  ·       przy rezygnacji poniżej 1 miesiąca do 3 tygodni przed rozpoczęciem pobytu - zwrot 50% wpłaconego zadatku 
  ·       przy rezygnacji poniżej 3 tygodni – wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi 
  ·       w przypadku skrócenia pobytu z przyczyn niezależnych od organizatora wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. 
  ·       przy rezerwacjach dokonanych poniżej 3 tygodni przed przyjazdem wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi 
  ·       hotel wymaga dokumentu potwierdzającego wiek dziecka (przy korzystaniu ze zniżek i promocji, w których cena uzależniona jest od wieku dziecka)     
  UWAGA! Brak wpłaty zadatku w wyznaczonym terminie powoduje anulowanie rezerwacji!