+48 604-43-82-45

WARUNKI REZERWACJI I REZYGNACJI W HOTELU KRYNICA***

Rezerwacji można dokonać telefonicznie:+48 604438245 ,  55 2476200 podając jednocześnie adres e-mail, aby hotel mógł przesłać potwierdzenie wraz ze szczegółami dokonanej rezerwacji lub mailem: rezerwacja@krynicahotel.pl

Po dokonaniu rezerwacji należy wpłacić w wyznaczonym  terminie zadatek  w wysokości 40% całej ceny przekazem pocztowym na adres: HOTEL KRYNICA 82 – 120 Krynica Morska, ul. Orzechowa 4, bądź dokonać przelewu na konto firmowe w banku PKO BP  nr 19 1020 1909 0000 3902 0098 5523. 

Nr Swift dla przelewów z za granicy BPKOPLPW

Pozostała kwota powinna być wpłacona najpóźniej w dniu przyjazdu.

Wpłacając zadatek prosimy o informację, czy będzie potrzebna faktura oraz podanie dokładnych danych w przypadku konieczności jej wystawienia. Wpływ zadatku na konto a tym samym potwierdzenie dokonanej rezerwacji hotel potwierdzi drogą mailową przy rezygnacji na minimum jeden miesiąc przed rozpoczęciem pobytu – zwrot 100% wpłaconego zadatku minus koszty manipulacyjne w wysokości 100 zł; przy rezygnacji poniżej 1 miesiąca do 3 tygodni przed rozpoczęciem pobytu – zwrot 50% wpłaconego zadatku przy rezygnacji poniżej 3 tygodni – wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku skrócenia pobytu z przyczyn niezależnych od organizatora wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. przy rezerwacjach dokonanych poniżej 3 tygodni przed przyjazdem wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi hotel wymaga dokumentu potwierdzającego wiek dziecka (przy korzystaniu ze zniżek i promocji, w których cena uzależniona jest od wieku dziecka).

UWAGA! Brak wpłaty zadatku w wyznaczonym terminie powoduje anulowanie rezerwacji!

 

 

Ponownie udoskonalamy Hotel

W związku z realizacją projektu ,, Modernizacja Hotelu Krynica ’’ dofinansowanego w ramach działania 4.2,,Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność’’ w ramach Priorytetu 4.,,Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym ,,Rybactwo i Morze’’ wymieniliśmy meble hotelowe, wprowadziliśmy nowe zamki hotelowe pozwalające na zdalną obsługę, odświeżyliśmy pokoje i udekorowaliśmy kolorowymi obrazami ze zdjęciami Naszego Regionu.

Zmieniamy się dla Państwa. Wyremontowaliśmy hotel , pokoje i restaurację. Zakupiliśmy nowy sprzęt rekreacyjny i audiowizualny dzięki dofinansowaniu unijnemu z Programu Operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata 2014 - 2020 w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej', objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Remont i modernizacja Hotelu KRYNICA w Krynicy Morskiej

 

 

                                                                          

 

 

Ekskluzywne apartamenty w Krynicy.

Nowo oddany ekskluzywny obiekt - Apartamenty Krynica